Видение

60х60см.
платно,акрил,масло,смесена техника