От утрото до залеза

100х100см.
Акрил, масло, платно