. Златната ябълка

80х100см.
Акрил и масло на платно